צ.ח.ש - צוות חירום שכונתי

צח"ש הינו צוות חירום שכונתי. במסגרת פעילותנו משמש בית האחוזה כמרכז חוסן לשעת חירום עבור הקהילה בשכונה. בצוות חברים כ 12 תושבי השכונה הפועלים להכין תוכניות לשעת חירום.