הקמת מסלול סינגל אופקים החלה בשנת 2010

ניקיון וסידור הצמחיה, חפירה מסביב להר לשם יצירת שביל

הכל בעבודת כפיים של מתנדבי אחוזת נגב וקק''ל ישראל

והכל התחיל בחלום-חזון, שאט-אט נרקם והפך למציאות

במקביל הוקם מועדון האופניים של אחוזת נגב, שמקיים

סיורי אופניים הכוללת השכרת אופניים.

סרט על סינגל אופקים ותרומות נוספות של קק"ל ישראל – הופק עבור טקס השלטון המקומי 

מפת סימון ממוספרת של סינגל אופקים